top of page

Our solutions

Risk
Management
hedge

Hedge Nedir?

Hedge, ileri tarihte oluşabilecek finansal risklere karşı korunma amacıyla herhangi bir döviz veya emtia ya da finansal üründe sahip olunan pozisyonun tam tersi yönünde işlem açmak olarak tanımlanabilir.

Strategic Planning Management

Strateji Haritası?

Stratejik planlama bir firmanın stratejisini belirlemesi ve kaynaklarını bu stratejiye göre ayarlaması demektir. Birçoğu zaman birçok girişimci veya iş müdürleri anlık işlerle o kadar meşguldür ki genel stratejiye uyumu kaçırabilirler. Bu yüzden yazılı bir strateji firmaların iç kontrolü için önemlidir.

Quality
Management
system

Müşteri Memnuniyeti

Şikayetler, müşterilerden elde edilen en önemli geri bildirimler arasında ilk sırada yer almaktadır. İyi işleyen bir şikayet yönetimi şirketlerin büyümesi, karlılıklarını artırması ve pazarda farklılaşabilmeleri için en önemli unsurdur. Sistematik bir şekilde ele alınmayan şikayetler maalesef şirketlerin sonu olabilmektedir.  

Strategy Map

Performance
and Career
Management

Motivasyon 4.0

Motivasyon, insanların önceden belirlenmiş bir hedefe varmak üzere kendi istek ve arzularıyla hareket etme sürecidir. Çalışan performansını artırmanın en önemli yolu olan motivasyonu yöneticileriniz nasıl yönetiyor? Elinizdeki yeteneklerden ne derece faydalanabiliyorsunu?

Customer
Relationships
Management

CRM

Müşterileri ilişkilerini ne kadar etkin yönetiyorsunuz? Satış ekibiniz tüm müşterilerinize aynı standartta hizmet veriyor mu? Bu standartlar kim tarafından belirlenip nasıl takip ediliyor? Ne kadar fırsatı ne sebeple kaybediyorsunuz? Bu fırsatları kazanmak için hangi eksik yönleriniz üzerinde çalışıyorsunuz?

Marketing
Management

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama etkinliklerinizi nasıl yönetiyorsunuz? Verimliliklerini nasıl ölçüyorsunuz?  Hangi segmentlerde nasıl pazarlama aktiviteleri geliştiriyorsunuz?  

Corporate  
Risk
Management

Kurumsal Risk Yönetimi

İster kar amacı güden ister gütmeyen bir kurum olsun bütün kurumlar faaliyetlerini belirsizlik ortamında yürütürler. Kurumların risk ve fırsatlarla karşılaşmasına neden olan belirsizlik, gelecekte olabilecek potansiyel olayların olasılıklarının ve bu olayların sonuçlarının belirlenememesi durumudur. Belirsizliklerin etkin yönetimi şirketin hedeflerine ulaşabilmesinde kritik rol oynar.

Budget
Management

Bütçe Yönetimi

 

Şirketlerin sürdürülebilirliklerini sağlamalarının en önemli faktörlerinden biri finansal bir disipline sahip olmalarından geçmektedir. Finasal sürdürülebilirlik için firmanın stratejik hedeflerine paralel etkin bir bütçesinin olmasının dışında bu bütçenin etkin şekilde takip edilmesi de çok kritiktir. 

Change
Management

Değişim Yönetimi

 

Şirketler tüm yaşam evreleri boyunca içerisinde bulundukları çevre koşullarına uyum sağlamak ve sürekli olarak iyileşerek rekabet edebilmek zorundadır. Aksi takdirde bulundukları pazarın ihtiyaçlarına hitap edemez olurlar ve bir süre sonra da rekabet güçlerini kaybederek pazardan silinirler.

Corporate  
Communication
Management

Kurumsal İletişim Yönetimi

Kurumsal İletişim, kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesidir. Kurumların, markaların veya ürünlerin tüm paydaşları ile olan iş yapma biçimi ile yarattığı algı bir bütünlük içerisinde olmalıdır. Aksi takdirde paydaş gözünde itibar kaybı kaçınılmaz olur.

need
Special
SSolution

İhtiyaca Özel Çözümler

 

Her kurumun kendi ihtiyaçlarına özel iş yapma biçimleri bulunmaktadır. Bu iş yapış biçimleri çoğu zaman firmaların pazarda farklılaşmalarını sağlayan en önemli unsurların başında gelmektedir. Corporate Sense her kurumun kendisine has süreçlerini kolaylıkla ve hızlı şekilde dijitalleştirmesine katkı sağlar

Civil Society
Founding
Management

STK Yönetimi

 

Corporate Sense ile STK var üye aidatlarını takip edebilir, üye portalleri ile üyelerine anketler oluşturabilir, istatistikler toplayabilir. Aynı zamanda tüzükler oluşturabilir, tüzüklerinde revizyon ve tadilatlar yapabilir, denetimler planlayabilir, bütçeler oluşturabilir. Dernek faaliyetleri kapsamında etkinlikler planlayabilir ve etkin şekilde yönetebilir.

bottom of page