top of page

Acerca de

Gradient Music Channel  LinkedIn Banner.png

KVKK Onay Metni, İade Koşulları,
Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme,

Aydınlatma ve Taahhüt Metni


Değerli Corporate Sense Üyesi,

Bu bilgilendirme formu, Corporate Sense bakım paketlerine abone olan kişi ve kurumların Corporate Sense ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin Corporate Sense tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, Corporate Sense 'Veri Sorumlusu' sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Siz değerli üyemiz, kişisel verilerinizi Corporate Sense (CS) internet sitesi üzerinden CS ile paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde CS tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. CS'e ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; online ödeme almak ve iş birliğimiz geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.

Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu sıfatıyla Corporate Sense olarak;

(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,

(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,

(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak form yoluyla Corporate Sense web adresimizdeki iletişim sayfası üzerinden iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için TBMM'nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Corporate Sense Yazlım ve Danışmanlık A.Ş.

Hizmet sonlandırma ve İade koşulları 

Bakım ve geliştirme paketlerinde geçmişe dönük iade ödemesi yapılmaz.

İptal işlemleri sadece gelecek dönemler için alınacak hizmetlerin sonlandırılması için geçerlidir.

 

Yıllık alınan paketlerde ödeme yöntemlerinde yapılan değişiklikler sonrasında ödeme başarız olur ise veya kredi kartının iptali söz konusu ise iptal işlemi ile birlikte verilen hizmet de durdurulacaktır.  

Hizmetin durdurulmasının ardından doğacak arıza, erişim problemleri, hatalar, lisanslama problemleri , rol atamaları gibi Corporate Sense 'den alınan tüm hizmetelere ilişkin garanti koşulları da devre dışı kalacaktır. İptal sonrası yaşanacak problemlerden Corporate Sense sorunlu tutulamaz.

Gizlilik Politikası

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Web sitemizden, www.corporate-sense.com adreslerinden sizden toplayabileceğimiz herhangi bir bilgiyle ilgili gizliliğinize saygı duymak Corporate Sense politikasıdır.

Kişisel bilgilerinizi yalnızca size bir hizmet sunmak için gerçekten ihtiyaç duyduğumuzda isteriz. Sizin bilginiz ve izninizle adil ve yasal yollardan topluyoruz. Ayrıca, neden topladığımızı ve nasıl kullanılacağını da size bildiririz.

Topladığımız bilgileri yalnızca size istenen hizmeti sağlamak için gerekli olduğu sürece saklarız. Hangi verileri sakladığımız, ticari olarak kabul edilebilir bir şekilde koruyacağımız, yetkisiz erişim, ifşa etme, kopyalama, kullanma veya değiştirmenin yanı sıra kayıp ve hırsızlığı önlemek anlamına gelir.

Kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri, yasalarca gerekli olmadıkça, halka açık veya üçüncü taraflarla paylaşmayız.

Web sitemiz bizim tarafımızdan işletilmeyen harici sitelere link verebilir. Lütfen bu sitelerin içeriği ve uygulamaları üzerinde kontrol sahibi olmadığımızı ve kendi gizlilik politikaları için sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyeceğimizi unutmayınız.

İstediğiniz hizmetlerin bir kısmını size sağlayamayacağımızı bilerek kişisel bilgileriniz için isteğimizi reddetmekte özgürsünüz.

 

Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, gizlilik ve kişisel bilgilerle ilgili uygulamalarımızı kabul etmiş sayılır. Kullanıcı verilerini ve kişisel bilgileri nasıl kullandığımızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

 

Bu politika 01 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

iade
Gizlilik
bottom of page