Metal Endüstrisinde RPA (Robotic Process Automation) ile Maliyet Azaltma

Güncelleme tarihi: 27 Ağu 2020

Giriş

İlk sanayileşmiş ülkelerde endüstriyel değer yaratma, şu anda Sanayi 4.0 olarak adlandırılan sanayileşmenin dördüncü aşamasına doğru gelişme ile şekillenmektedir. Bu gelişme 1970'lerin başında başlayan ve imalatta yüksek düzeyde otomasyon gerçekleştirmek için elektronik ve bilgi teknolojilerine dayanan üçüncü sanayi devrimini takip etmektedir (Acatech 2013).

Endüstri 4.0'a yönelik gelişim şu anda imalat sanayii üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Akıllı fabrikaların, akıllı ürünlerin ve endüstriyel internet olarak da adlandırılan şeylerin ve hizmetlerin internetine yerleştirilmiş akıllı hizmetlerin kurulmasına dayanmaktadır (Kagermann, H.; Lukas, W.; Wahlster, W: Abschotten). Ayrıca, bu Endüstri 4.0 unsurları etrafında yeni iş modelleri gelişmektedir. Endüstri 4.0'a yönelik bu gelişme, her yerde bulunan bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) altyapısını kullanarak sürdürülebilir üretimin gerçekleştirilmesi için büyük fırsatlar sunmaktadır (Prinz, C., Morlock, F., Freith, S., Kreggenfeld, N., Kreimeier, D., & Kuhlenkötter, B. 2016).


Endüstri 4.0 ile endüstri alanındaki bu ilerleme teknoloji alanında kat ettiğimiz yol ile daha sağlam adımlarla ilerlemektedir. Teknolojik ilerleme sonucunda dünyamızda çok büyük boyutlarda veri üretmeye ve bu verileri depolama ve işleme kabiliyetlerimizi ilerletmeye başladık. Bu ilerleme bağlamında veri bilimi, yapay zeka, büyük veri, makine öğrenmesi ve RPA gibi bir çok alan oluşmuştur. Tüm bu gelişim habitatında şirket ve sanayi süreçlerimizde değişime uğramaya başlamıştır. Gelişen bu teknolojiler arasında RPA en dikkat çekici alanlardan bir tanesi olarak göze çarpmaktadır (Jardim-Goncalves, R., Romero, D., & Grilo, A. 2017).


Robotic Process Automation (RPA) konusunda İşletme ve Bilgi Sistemleri Mühendisliği (Business and Information Systems Engineering) tarafından sorulan çok temel bir soru bulunmaktadır. Bu soru “Hangi iş süreçleri otomatize edilmeli ve insanlar tarafından hangi süreçler yürütülmelidir.” Bu soru yakın tarihimizde sıkça duyduğumuz ve teknolojik gelişmeler ışığında duymaya devam edeceğimiz bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır (Le Clair C 2017). Veri bilimi, makine öğrenimi ve yapay zeka alanındaki gelişmeler bizi bu soruyu sürekli olarak tekrar gözden geçirmeye zorluyor. Robotik Proses Otomasyonu (RPA) bu gelişmelerden biridir.