top of page
tedarik_zinciri_yönetimi.png
volvo.png
13.png

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zincirleri boyunca malzemelerin ve bilgilerin tedarikçiler ve müşterileri arasında karşılıklı akışının etkin ve doğru şekilde sağlanmasına yönelik tüm yönetsel görevler, Tedarik Zinciri Yönetimini oluşturmaktadır. Bu kapsamda tüm tedarik zinciri operasyonlarının tasarımı, planlaması, işletilmesi, kontrolü ve izlenmesi Corporate-Sense Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi ile yönetilebilir hale gelir.

Uzun Vade

  • Stratejik Tedarik Ağı Planlama

Orta Vade

  • Satış ve Operasyon Planlama,

  • Bütçeleme

Kısa/Orta Vade

  • Talep Yönetimi,

  • Fiyatlandırma

Kısa Vade

  • Üretim Malzeme Dağıtım Planlama

Stratejik Tedarik Ağı Planlama

Stratejik İş Planlama kararları ile üst yönetimin aldığı stratejik kararlar ile kurumun tedarik zincirinin fiziksel yapısını belirlediği süreçtir. Tedarik zincirinin fiziksel yapısı kapsamında tedarikçiler, fabrikalar, depolar, tesislerin konumları ve yapıları ile tesisler arası taşımacılığın yöntemleri ve biçimleri stratejik planlama süreçleri içerisinde belirlenir.

Satış Operasyon Planlama ve Bütçeleme

Talep Planlama kararları ile uzun, orta ve kısa vadeli öngörüler oluşturularak kurumun gelecekteki satın alma, üretim ve lojistik ihtiyaçları belirlenir. Kurum bünyesindeki tüm planlamalar Talep Planlama'nın üreteceği tahminlere dayalı olarak yapılır.

Bütçeleme süreçlerinde tedarikçiler ile paylaşılan RFQ 'lar müzakere edilir ve yıllık tedarik politikaları ve stratejik kararlar ana tedarikçiler belirlenmiş olur. Talepler oluşturuldukça satınalma kararlarının bütçe çerçevesinde verilmesi sağlanılır.

Talep Yönetimi ve Fiyatlandırma

Talep Yönetimi ile üretimde veya hizmet sunumunda kullanılacak her türlü hammadde, yardımcı malzeme ve hizmetlerin tedarik ağı üzerinden teminine yönelik zamanlama ve miktar kararları alınır. Talepler oluşturulur ve taleplerin onaylı tedarikçilere iletilmesi sağlanır. 

Oluşturulan tedarikçi portallerinden tedarikçilerin tekliflerini sisteme girmesi sağlanır ve zamandan ve işçilikten tasarruf edilir. Satın alma personellerinin karar verme kriterleri üst yönetim tarafından tasarlanır ve kişiye bağlı kalmaksızın kurumsal politikalar çerçevesinde tedarik kararlarının verilmesi sağlanır.

Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesi

Bütçe dönemi içerisinde gerçekleşen satın alma işlemleri neticesinde Tedarikçilerin;

  • fiyatlama,

  • zamanında teslimat,

  • kalite,

konularındaki performansları kayıt altına alınır. Entegre kalite yönetim sistemi sayesinde tedarikçilere düzenlenen DÖF'ler ile kendilerinden beklenen aksiyon planlarının takibi sağlanır.

Tedarik Zinciri Yönetiminde Corporate-Sense'in hizmetleri hakkında daha fazlasını öğrenmek için bizimle iletişime geçin...

macbook çerçeve.png
bottom of page