top of page
kalite kontrol.png

Corporate Sense

Kalite Yönetim Sistemi

17.png

Kalite Yönetim Sistemi

Günümüzde şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlamaları ve müşterileri tarafından tercih edilir olmaları için kalite olmazsa olmaz bir unsurdur. Kalite yönetim sistemleri, şirketlerin müşterilerine sundukları ürün ve hizmetlerin kişilere bağlı kalmaksızın belirli bir standardı yakalamalarını garanti altına almak amacı ile süreçlerini kayıt altına alma ve kayıtlı süreçlere göre iş yapma modeline dayanmaktadır.

Corporate Sense Kalite Yönetim Sistemi yazılımı ile tüm süreçlerin dokümantasyonlarını, kalite yönetim sistem standartlarının tüm gereksinimlerini kapsayan bir şekilde hazırlamanız mümkündür. Tüm süreç ve prosedürler ile entegre çalışan sistem aynı zamanda,

  • Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin (DÖF) Planlanması,

  • DÖF Aksiyonlarının Takibi ve Mail İle Hatırlatma Sistemi,

  • Denetim Planlaması ve Raporlamaları,

  • İç Denetçi Havuzu Oluşturma ve Planlama,

  • Eğitim Planlama,

  • Uygunsuzluk Kayıtları Oluşturma, sistemlerini de kapsamaktadır. 

bottom of page