top of page
dijital dönüşüm-4.png
eller.png

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yönetimi

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürelhukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Etkin bir dernek yönetiminde üyeler ile iletişim, dijital kaynakların kullanımı ile çok daha etkili olabilmektedir. 

Sivil toplum kuruluşları ister oda, ister sendika, ister vakıf ya da dernek adı altında faaliyet göstersin topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır. Corporate Sense'in dernekler için geliştirdiği çözümler sayesinde dernekler üye aidatlarını takip edebilir, etkinlikler planlayabilir, bütçeler oluşturabilir ve takip edebilir, stratejik planlar hazırlayabilir, faaliyet dönemi boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerini kapsayan faaliyet raporları hazırlayabilir, dernek tüzüklerini kayıt altına alabilir, denetim planları hazırlayabilir ve üye portalleri üzerinden anketler oluşturabilir, dernek üyelerinden istatistiki veriler toplayabilir ve raporlar paylaşabilir.

Ayrıca dernekler için sağlanan fonlardan faydalanarak lisans bedeli ödemeksizin Corporate Sense uygulamalarına sahip olabilirler. Detaylar için bizimle iletişime geçin...

bottom of page