top of page
strateji mobil_edited.png
strateji mobil.png

Stratejik Planlama Yönetimi

Corp-Sense Stratejik Planlama Yönetimi temelini Prof. Robert Kaplan ve Dr. David Norton tarafından yaratılan ve Harvard Üniversitesi tarafından son 75 yılın en etkileyici yönetim fikri sayılan "Balanced Scorecard" metodolojisinden almaktadır.

Dört boyutta strateji haritası oluşturma, stratejilere bağlı hedefler belirleme, hedef metrikleri tanımlama, hedeflerin iş ailelerine dağıtılması, stratejik hedef ve amaçlara bağlı iş planları oluşturulması planların sorumlulara atanması ve takibi Corporate-Sense'in Stratejik Planlama Yönetimi sistemi ile kolaylıkla takip edilmektedir.

Balanced Scorecard Nedir?

Balanced scorecard, 1990’lı yıllarda finansal strateji ve metriklerin yetersiz kalması sonucu, finansal amaçlarını diğer boyutlara da indirgeyerek, daha dengeli bir şekilde ele alıp yürütmelerini sağlayan bir stratejik yönetim aracı olarak, Dr. Robert S. Kaplan ve Dr. David P. Norton tarafından sunulmuştur. Bu iki Harward profesörü tarafından geliştirilen yönetim tekniğini kullanan şirket sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Balanced scorecard uygulamasında, şirket bazında ortalama, 12-25 arası temel metrik belirlemektedir. Ancak bu metriklerin orta ve büyük ölçekli şirketlerde, bölüm, birim ve kişiler bazında yaygınlaştırılması sonucu, elle izleme ve raporlama da güçlükler ortaya çıkmaktadır. Uygulamada, hızlı geribildirimin önemi göz ardı edilmemelidir. Kullanılacak bir sistem çözümünün simülasyon yapmaya fırsat vermesi de stratejik kararların gözden geçirilmesi, düzeltilmesi, gerekirse yenilenmesi için gerekli kolaylığı sağlar.
 

strateji_haritası_kokpit_seffaf_edited.p
strateji_haritası_kokpit_seffaf.png
Corporate Sense Beyaz Seffaf.png

Balanced

Scorecard

favicon corporate sense_edited_edited_ed

Balanced Scorecard Nasıl Uygulanmalı?

Kurumların hafızası günümüzde bilgi teknolojileri platformlarında oluşmaktadır. Yöneticiler kurumları ileri taşıyacak günlük ya da uzun vadeli kararlarını bilgi teknolojilerinden faydalanarak oluşturmaktadırlar. Performans yönetimi ve karar destek süreçlerinin büyük ölçüde bilgi teknolojileri ile yapılıyor olması, bilgi teknolojilerini kurumun destek birimi olmaktan işin kendisinin ceryan ettiği, İş Zekası sistemleri haline gelmiştir.

Balanced Scorecard 'da şirketlerde hazır kurulu ERP, MRP, Muhasebe sistemleri ile entegre çalışabilen bir sistem ile çalışabilen, anlık veri okuyabilen, stratejilerin performansının anlık olarak izlenebildiği ve mobil kullanımının basit arayüzler ile desteklendiği sistemler olması gerekmektedir.

Balanced Scorecard Sistemi Kurmak Maliyetli midir?

Balanced Scorecard (BSC), tüm şirket çalışanlarının üst yönetim tarafından belirlenmiş stratejilere uymalarını sağlayan, tüm şirketi belirlenmiş vizyona ulaşmak üzere hizalayan bir sistemdir. Dolayısı ile şirket içerisindeki verimliliği maksimum seviyeye taşır. Gereksiz işlerin ortadan kalmasını sağlar, çalışan performansını maksimum seviyeye çıkarır ve rekabet avantajı yaratılmasını destekler.

 

Brain & Company firmasının yapmış olduğu araştırmaya göre yedi gelişmiş ülkede (ABD, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) büyük şirketlerin (500 milyon dolardan fazla kar eden şirketler) tamamının stratejik planları mevcut. Bu da bu sistemin başarını net olarak ortaya koymaktadır. BSC ile şirkette yaratılacak tasarruf ve karlılık artışı sistem için yapılacak yatırımın çok üstünde bir getiri yaratacaktır.

Tıklayın ve
Ürünü İnceleyin

linkedin BSC Paylaşımı.png
bottom of page