top of page

Corporate Sense - Stratejik Planlama Yönetimi

Corp-Sense Stratejik Planlama Yönetimi temelini Prof. Robert Kaplan ve Dr. David Norton tarafından yaratılan ve Harvard Üniversitesi tarafından son 75 yılın en etkileyici yönetim fikri sayılan "Balanced Scorecard" metodolojisinden almaktadır.

Dört boyutta strateji haritası oluşturma, stratejilere bağlı hedefler belirleme, hedef metrikleri tanımlama, hedeflerin iş ailelerine dağıtılması, stratejik hedef ve amaçlara bağlı iş planları oluşturulması planların sorumlulara atanması ve takibi Corporate-Sense'in Stratejik Planlama Yönetimi sistemi ile kolaylıkla takip edilmektedir.

Corporate Sense seffaf logo.png
değişim yönetimi imac.png
Ekran Resmi 2019-05-01 16.23.44.png
macbook çerçeve.png
pestel analizi.png

Strateji Belirlemeye Analizlerden Başla

Stratejik planlama sürecinin en önemli aşaması analiz sürecidir. Corporate Sense Stratejik Planlama Uygulaması ile SWOT Analizi, PESTEL Analizi ve Porter 5 Güç Analizini sistematik şekilde tamalar analizlerinizi kayıt altına alır, stratejileriniz ile analizlerinizi ilişkilendirirsiniz.

KPI'larınız ve Kurum Karneniz Daima Sizinle

Tüm personeliniz kendisine atanan anahtar performans göstergelerini online olarak mobil cihazlarından takip edebilir. Böylelikle ekibinizde stratejiye bağlılık ve motivasyon artar.

 

strateji mobil.png
kurumsal_risk_yönetimi_tablet.png
Ekran Resmi 2019-05-01 16.50.20.png

Aksiyon Planları Oluşturun

Stratejik planlarınıza ait aksiyon planları oluşturun ve takip edin. İlgili aksiyonları ilgili kişilere atayın. İsterseniz aksiyon planlarını KPI 'a dönüştürebilir aksiyonların zamanında ve eksiksiz gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Stratejik Planlarınıza Ait Bütçeler Planlayın ve Takip Edin

Gelir ve gider bütçeleri oluşturun. Departmanlara ve kişilere bütçelerini atayın. Bütçe gerçekleşen raporları ile performanslarını ölçün. Tüm personelinizin harcamalarından geriye kalan bütçelerini kolayca takip etmelerini sağlayın ve maliyetlerinizi kontrol altında tutun. 

macbook çerçeve.png
Ekran Resmi 2019-05-01 17.14.45.png
iphone x seffaf.png
Corporate Sense Beyaz Seffaf.png

Corporate Sense

Sayın İlgili,

Aşağıda detayları verilen KPI hedefin altındadır. Lütfen aksiyon planlayınız

KPI: Satış Miktarını Artırılması

Hedef: 1.000 ton

E-mail ile Geciken Aksiyonlardan Anında Haberdar Olun

Yetersiz performansları sistem kendisi tespit etsin ve ilgili performans sorumlularına almaları gereken aksiyonlar konusunda uyarılarda bulunsun.

Corporate Sense Beyaz Seffaf.png

Corporate-Sense 'in Avantajları Nelerdir?

 • Tüm şirket çalışanlarınızı belirlediğiniz stratejilere yönlendirirsiniz ve hedeflerinize çok daha hızlı ulaşırsınız

 • Doğru stratejileri belirler risklerinizi minimize edersiniz

 • Hedeflerinize giderken belirlediğiniz aksiyonlarınızı etkin şekilde takip edersiniz

 • Otomatik e-mailler sayesinde aksiyonlarınızı takip etmek için zaman kaybetmezsiniz

 • Tüm ekibinizin büyük resimde kendi yerlerini görmelerini sağlar motivasyonlarını artırırsınız 

 • Şeffaf ve hesap verebilir hale gelirsiniz,

 • Hedef pazarlarınız bazında gerçekleştirdiğiniz PESTEL , Porter 'ın 5 Güç Analizi, Rekabet Analizi ve SWOT Analizlerini tüm ilgililerin erişimini sağlar, bilgiyi yaymış olursunuz

 • Kişiye bağlılıkları ortadan kaldırır "Kurumsal Bir Şirket" haline gelirsiniz

İşadamları

Stratejik Planlama Sistemi Danışmanlığı

Stratejik Planlama Yönetimi Sistemi Danışmanlığı kapsamında;

 • Pestel, Swot, Porter 5 Güç Analizleri

 • Strateji Haritası oluşturma

 • Dengeli Kurum Karnesi Hazırlama

 • KPI Belirleme

 • Aksiyon Planları Oluşturma

konularında eğitimler verilmekte ve şirketler için stratejik planlama  yönetimi sistemi kurulması sağlanmaktadır.

 

 

Danışmanlık Adam Gün:

$450

Adam Hands On Klavye

Entegrasyon

Paketi

Corporate + Sales + Supply Sense

Corporate-Sense, Web tabanlı tüm ERP, CRM sistemleri ile entegre edilebilir.

Ayrıca Corporate-Sense,  Sales-Sense ve Supply-Sense ile de entegre edilebilir ve bu sayede satış veya satınalma tarafındaki oluşturulan KPI'lar otomatik olarak ölçülebilir. 

Corporate Sense + Sales Sense + Supply Sense

$18.500

Talepte Bulun
Bir toplantıda

Corporate Sense

Kullanıcı Lisans Bedeli

Corporate-Sense, lisans kiralama modeli ile kiralanabilmekte ve kişi başına aylık sadece $ 8,5 maliyete sahiptir.

 

Firmanızda kullanmak istediğiniz farklı yetkilere sahip rollere göre artış gösterebilecek kullanıcı sayısı dışında tek 1 adet lisans ile sistemin kullanıması mümkündür.

Kişi Başı Lisans Aylık Kiralama Bedeli:

$8 - $50 

tedarik_zinciri_yönetimi.png

Corporate Sense

& İnsan Kaynakları Portali

İnsan Kaynakları portali ile çalışan başına lisanslama gerekmeksizin KPI'ları belirleyebilir ve çalışanlarınızın takip etmelerini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca IK portalı ile diğer insan kaynakları uygulamaları olan izin, zimmet, RACI matrisleri ile görev ve sorumluluk atama gibi özellikler de beraberinde gelmektedir.

İK Portali (Sınırsız Kullanıcı)

$23.000

strateji mobil.png

Corporate Sense

Mobil Uygulaması ve İş Zekası 

Corporate Sense Stratejik Planlama Yönetimi Sistemi ve İş Zekası Raporlarına sahip olmak için tek seferlik ödeyeceğiniz bu bedel ile sisteminiz 2 hafta içerisinde kullanıma hazır hale getirilecektir.

Corporate Sense iki uygulamadan oluşmaktadır. Mobil uygulamaları da bulunan bu iki üründe işlemlerinizi anlık olarak gerçekleştirebileceğiniz sisteminiz ve iş zekası raporlarına erişebileceğiniz ayrı bir uygulamaya birden sahip olacaksınız.

Supply Sense ve İş Zekası Kurulumu:

$7.500

Nakliye Konteynerleri

Entegrasyon Paketi

Corporate + Sales + Supply Sense + İK Portal

Corporate-Sense, Web tabanlı tüm ERP, CRM sistemleri ile entegre edilebilir.

Ayrıca Corporate-Sense,  Sales-Sense ve Supply-Sense ile de entegre edilebilir. Bu pakete İK Portal uygulaması da eklenerek full paket alabilirsiniz.

Corporate Sense + Sales Sense + Supply Sense + İK Portal

$30.000