KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Risklerinizi Tanımlayın, Ölçün, Kontrol Edin, Önlem Alın  

İster kar amacı güden ister gütmeyen bir kurum olsun bütün kurumlar faaliyetlerini belirsizlik ortamında yürütürler. Kurumların risk ve fırsatlarla karşılaşmasına neden olan belirsizlik, gelecekte olabilecek potansiyel olayların olasılıklarının ve bu olayların sonuçlarının belirlenememesi durumudur. Belirsizlik ortamları kurumun stratejik tercihlerine bağlı olarak değişebilmektedir.

Kurumsal risk yönetimi (KRY) , bir kurumun hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlayan, risk alma istekliliği sınırları içinde yöneten ve kurum hedeflerinin başarılması konusunda makul derecede güvence sağlayan, kurum genelinde yapılandırılmış ve kurum yönetim kurulundan, yönetimden ve diğer çalışanlardan etkilenen bir süreçtir.

KRY’nin ortaya çıkış gerekçesi risklerin de ortaya çıkış gerekçesi olan kurumun başarmayı hedeflediği stratejileri ve amaçlarıdır. KRY’nin temel amacı risklerin yönetilmesi sağlanarak kurum amaçlarına ulaşmak olarak ifade edilebilir. Etkin bir şekilde çalışan ve amaçlarına ulaşan KRY sistemi de etkin işleyen KRY temelli bir kurumsal risk yönetimi sisteminin varlığı halinde mümkündür. KRY’nin etkin çalışabilmesi ancak sistemin etkinliğinin denetlenmesi olası eksikliklerin ve aksayan yönlerin tespiti ve düzeltilmesi ile sağlanır.

Corporate Sense Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

Corporate Sense KRY Sistemi ile stratejik amaç ve hedeflerinize ilerlerken karşılaşabileceğiniz riskleri tanımlamanız, tanımladığınız riskler için kontrol sistemleri oluşturmanız, düzenlediğiniz kontrol sistemlerini kişilere atamanız, düzenli olarak takip edilmesini sağlamanız mümkündür. 

Corporate Sense KRY Sistemi riskleri belirlemenizi, risklerin olasılık ve etki derecelerini tanımlamanızı sağlarken, belirlediğiniz risk dereceleri ile risk puanlamasını otomatik olarak yapılmasını sağlar. Böylelikle kurumsal risk yönetim sisteminin etkinliği artmış olur ve sistemin sürdürülebilir bir şekilde kişilere bağlı kalmaksızın çalışması sağlanır.

Risklerin Değerlendirilmesi ve Raporlama

Corporate Sense KRY Sistemi raporları ile stratejik planlarınızı işletirken karşılacağınız riskleri tanımlama, risk gerçekleşme olasılık ve etki derecelerine göre öncelikler belirleyeme imkanı bulursunuz.

Belirlediğiniz riskler için periyodik risk kontrolleri tanımlayabilir, bu kontrolleri kişilere atayabilir, kontrollerin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda sistemin sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.

 

Risklere ilişkin hazırlayacağınız aksiyon planları ile risklerin gerçekleşme olasılıklarını minimuma indirebilir. Dönemsel olarak yapacağınız değerlendirmelerin sonucunda risklerinizin etki derecesi ve gerçekleşme olasılık seviyelerinin nereden nereye geldiğini takip edebilirsiniz. 

İletişim

Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi A1 Blok No: 151 /1C İç Kapı No:1B20 ESENLER /İSTANBUL, TÜRKİYE

Yıldız Teknik Üniversitesi TeknoPark

  • Siyah Facebook Simge
  • Siyah LinkedIn Simge
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
Corporate Sense kare beyaz arka plan.png
supply sense seffaf siyah.png
quality sense seffaf.png
Sales sense.png
trade sense logo son seffaf.png
production sense seffaf.png
gamification logo.png

© 2018 by Corporate Sense Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.

  • Siyah Facebook Simge
  • Siyah LinkedIn Simge
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon