top of page
değişim yönetimi.png

Değişim Yönetimi

Şirketler tüm yaşam evreleri boyunca içerisinde bulundukları çevre koşullarına uyum sağlamak ve sürekli olarak iyileşerek rekabet edebilmek zorundadır. Aksi takdirde bulundukları pazarın ihtiyaçlarına hitap edemez olurlar ve bir süre sonra da rekabet güçlerini kaybederek pazardan silinirler. Değişimi yönetebilmek için sistemli bir şekilde iç çevre ve dış çevresinden veri toplaması ve değişim fırsatları ve tehditlerini analiz ederek kurumunun gelişimini yönetmesi sürüdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır.    

Corporate Sense Değişim Yönetimi Sistemi ile tüm üç ve dış kaynaklardan topladığınız değişim girdilerini analiz edebilir ve bu analizler neticesinde yeni değişim önerileri geliştirmenin sistemini kurmuş olursunuz. 

Önerilerinizin her biri için maliyet ve getirileri tanımladığınızda sistem otomatik olarak önerilerin ROI 'lerini hesaplar ve değişim önerilerini ROI'lere göre sıraya sokar. Böylelikle değişim önerilerinin getirileri ve öncelikleri belirlenmiş olur ve üst yönetimin değerlendirme hızı ve verimliliği otomatik olarak artmış olur.

Tüm değişim önerileri için bütçeler planlanabilir ve bütçe yönetimi sistemi ile entegre edilmesi sağlanır. Aynı zamanda ilgili değişim projeleri için ekipler oluşturabilir, değişim projeleri için ilgili kişilere görevler atayabilir, bu görevleri etkin şekilde takip edebilirsiniz.

değişim yönetimi imac.png

Corporate Sense Değişim Yönetimi Sistemi hakkında daha fazlasını öğrenmek için bizimle iletişime geçin.

bottom of page