top of page
corporate sense sunum-2.png

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi; bir organizasyonda odaklanılan işe alım, yönetim ve çalışanların yönlendirilmesini sağlayan fonksiyonlardır. İnsanlar tarafından dokunulan süreçlerin ve programların tümü İK yönetiminin bir parçasıdır.

İK Yönetim departmanı üyeleri; organizasyonun ihtiyaç duyduğu başarılı operasyonlar için gerekli bilgiyi, ilgili araçları, eğitimi, idari hizmetleri, koçluğu, hukuki ve yönetim danışmanlığını, yetenek yönetimi gözetimini sağlar.

Çoğu İK departmanı, kurum kültürünü meydana getiren organizasyon gelişiminden sorumludur. İK departmanı, bağlı oldukları kuruluşun uygun bir şekilde ekip kurmasını ve çalışanlarının güçlenmesine ilham vermeyi sağlamak için gözetim yükümlülükleri ile görevlendirilirler. Çalışan sayısı artan şirketlerde bu gözetim rolü sistem kullanılmadığında imkansızlaşır ve İK departmanlarının bu rolü işlevselliğini kaybeder.

İK Yönetimi, bir organizasyon içindeki kişilerle ilgili tüm konuları ele alan liderlik sağlayan ve tavsiye veren organizasyon fonksiyonudur. İK Yönetimi; işe alma, performans yönetimi, organizasyon geliştirme, iş güvenliği, sağlık, çalışan motivasyonu, iletişim, yönetim ve eğitim ile uğraşır. Tüm bu fonksiyonların birlikte ve entegre olduğu bir platform İK departmanlarının etkinliğini maksimum seviyeye çıkarırken, şeffaf, raporlanabilir, ölçülebilir bir sistem kullanmak İK departmanının üst yönetime faaliyetlerini raporlamasını kolaylaştırır ve organizasyona hız kazandırır.

İK Yönetimi; insanları, işyeri kültürünü ve çevreyi yönetmek için de stratejik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. Etkili İK Yönetimi, çalışanların genel şirket yönlendirmesine ve kurumun amaç ve hedeflerinin başarılmasında etkili ve üretken katkıda bulunmasını sağlar.

Motivasyon 4.0

Motivasyon 1.0 insanlığın var olduğu ilkel dönemlerden sanayii devrimine kadar olan hayatta kalma süreci idi. Motivasyon 2.0 ise 1900 yılların başında Winslow Taylor’un iş yapış biçimlerine etki eden çalışmalarından günümüze kadar olan süreç olarak değerlendiriyor. 1950’li yıllara gelindiğinde klasik Motivasyon 2.0 yaklaşımının karmaşık hale gelen ekonomilerin ihtiyaçlarının karşılayamaz duruma gelmesi ile bir miktar ilerleme kaydedildi. Bu iyileşme sürecine de Motivasyon 2.1 olarak adlandırılıyor. Motivasyon 2.0 ve 2.1 temelinde ödül ve ceza sistemlerine dayanan bir süreçti ve uzunca bir dönem iş hayatının temel performans aracı oldu. Motivasyon 3.0 ise insanların üçüncü bir güdüleri olduğunu, ödül olmasa dahi çalışanların öğrenmek, yaratmak ve başarıdan tad alarak daha iyisini yapma güdüsüne sahip olduğunu kabul ediyor. 

Corporate-Sense olarak biz Motivasyon 3.0'ın öğrenmek, yaratmak ve başarıdan tad alma güdülerini ortaya çıkarmak ve motivasyonu dijital ortama taşıyarak tüm kurumdaki yöneticilerin çalışanlarının performanslarını, yetkinliklerini ve bağlılıklarını  maksimuma çıkarmaları sağlamayı standartlaştırmayı hedefledik ve Motivasyon 4.0 kavramını ortaya attık. 

Corporate-Sense ve Motivasyon 4.0 Yolculuğu 

 

Corporate-Sense'in insan kaynakları yönetimi uygulamaları çalışanların şirket stratejisi etrafında bütünleşmelerini öncelikler. Tüm çalışanlar şirket stratejisinin bütününe vakıf olurken, kendisinin katkısını direkt olarak görme imkanı bulur. Böylelikle motivasyonun ilk kısmı aktif hale gelmiş olur.

Yetkinlik değerlendirme sistemi ile çalışanlar 360 derece yetkinlik değerlendirmelerinden geçerken kendilerinden beklenen davranışların ne olduğunu açıkça görür ve gösterdikleri davranışlar neticesinde yıl içerisinde star toplamaya başlar.

performans_yönetimi_rapor_imac.png

Star Starar Kavramları

Geri bildirim günümüzde performansın en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bir çok çalışan yöneticilerinden doğru geri bildirim almadıklarından kendilerini her işte yetkin görürken yöneticiler ise vermedikleri geri bildirimler nedeni ile çalışanlarından şikayetçidir. Star ve Star-ar kavramları ideal bir geri bildirimin ne şekilde yapılması gerektiğini standartlaştırmak amacı ile ortaya çıkmıştır. (S & T) Situation & Task yani durum, görev, yaşanan olay, (A) Action yani uygulama ve (R) Result yani sonuç olarak tanımlanmaktadır. Yaşanan bir durumda çalışan kendisinden beklenen bir davranışı gösterdiğinde verilen star için önce durum anlatılmalı, kendisinin bu olay karşısındaki uygulaması ifade edilmeli ve aldığı sonuç kendisine bildirilmeli ve verilen starlar performans değerlendirme dönemi sonunda kullanılmak üzere kayıt altına alınmalıdır.

Star Starar.png

Corporate Sense dijital geri bildirim ile çalışanların kendilerinden beklenen hangi yetkinlik konusunda nasıl bir geri bildirim aldığını kayıt altına alırken kurum içerisinde kurum kültürünün hızla yayılmasını sağlar.

Corporate-Sense 'in insan kaynakları uygulamaları ile ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin...

bottom of page