Öykün Yoksa, Hikayesin!


Markaların işi zor, çok zor.


Giderek artan rekabet, çeşitlenen ürün ve hizmetler, markaları sahip oldukları tüketici kitlesini sadece korumaya değil, düzenli bir şekilde genişletmeye de zorluyor. Ötesi, markalar bir yandan uluslararası pazarlarda kendilerine yer bulmaya çalışıyor; bir yandan da küresel yatırım pazarından kendilerine pay çekmeye odaklanıyorlar.Marka kelimesi  “Üreticinin simgesi (alametifarika)” sözlük anlamının ötesinde, tüketici ile ilişkiyi belirleyen duygular ve deneyimler bütününü ifade ediyor. Markalar bu bütünü daha güçlü kılmak için tüketicilerine birçok kanaldan erişiyor. Erişiyorlar da, günümüz markalarının bu kanallarda da hayatları kolay değil.